KELKKAURAT

Jokilaaksojen kelkkailijat ry:n jäsenet ovat rakentaneet talkootyönä Kala- ja Pyhäjoki-laakson alueelle kelkkauraverkostoa, joka sisältää alueen kunnat yhdistävän runko-verkoston ja siihen liittyvät yhdysurat kuntakeskuksiin ja matkailukohteisiin. Alueelta on yhteydet myös naapurikuntien sekä metsä-hallituksen uraverkostoihin.
Maakartoitus- ja luvanhakuvaiheessa on yhdys- reitti lounas-koillinen suunnassa, joka tulee kulkemaan maareittinä noin 10 km meren-rannasta yhdistäen Himangan Raahen seudun verkostot. GPS –jälkenä tallennettua kelkkauraa alueella tulee olemaan yhteensä noin 350 km

Kelkkaurahanke on toteutettu Leader-rahoituksella, jota on myönnetty vain ura-verkoston suunnitteluun sekä pienimuotoisiin urien merkkaus- ja rakentamiskustannuksiin.

 

 

 

Karkea luonnos alueen uraverkostosta.

Alueen luvallisesta kelkkauraverkostosta on painettu GT-tason kartta 1:250000, sisältäen myös joidenkin naapurikuntien uraverkostoa. Kartta on työversio, jonka avulla suunnitellaan loput kelkkauratarpeet sekä kartoitetaan yhteistyöyritykset verkoston varrelta. Kartta annetaan kerhon jäsenille.