KELKKAURAT

Jokilaaksojen kelkkailijat ry:n jäsenet ovat rakentaneet talkootyönä Kala- ja Pyhäjoki-laakson alueelle kelkkauraverkostoa, joka sisältää alueen kunnat yhdistävän runko-verkoston ja siihen liittyvät yhdysurat kuntakeskuksiin ja matkailukohteisiin. Alueelta on yhteydet myös naapurikuntien sekä metsä-hallituksen uraverkostoihin.
Uusia uria suunnitellaan ja rakennetaan jatkuvasti mutta prosessi ajatuksesta uraksi vie aikaa. GPS –jälkenä tallennettua kelkkauraa alueella tulee olemaan yhteensä noin 400 km. Ajantasaisen tiedon uristamme saat osoitteesta kelkkareitit.fi.

Kelkkaurahanke on toteutettu Leader-rahoituksella, jota on myönnetty vain ura-verkoston suunnitteluun sekä pienimuotoisiin urien merkkaus- ja rakentamiskustannuksiin.

 

 

 

Karkea luonnos alueen uraverkostosta.

Alueen luvallisesta kelkkauraverkostosta on painettu GT-tason kartta 1:250000, sisältäen myös joidenkin naapurikuntien uraverkostoa. Kartta on työversio, jonka avulla suunnitellaan loput kelkkauratarpeet sekä kartoitetaan yhteistyöyritykset verkoston varrelta. Kartta annetaan kerhon jäsenille.