Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Jokilaaksojen kelkkailijat ry
Hankalantie 2
85200 Alavieska

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Ari Pitkänen
Puhelin +358 50 3318355
Sähköposti sihteeri@jokikelkka.fi

REKISTERIN NIMI

Jokilaaksojen kelkkailijat ry jäsenrekisteri.

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on liittynyt jokilaaksojen kelkkailijat ry:n jäsenksi.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin tarkoitus on jäsenistön vuosimaksujen kerääminen ja facebook ryhmän jäsenistön ylläpitäminen.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

  • Jäsenrekisteri sisältää seuraavia tietoja:
  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Syntymävuosi
  • Liittymispäivä
  • Tieto maksetusta jäsenmaksusta

TIETOJEN LUOVUTUS

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille toimijoille. Osittaisia tietoja voidaan luovuttaa jaoksen vetäjille tarvittaessa. Rekisteröity henkilö saa omasta pyynnöstään omat tiedot tarkistettavaksi sähköpostilla.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään kun jäsen eroaa Jokilaaksojen kelkkailijoista tai kun jäsenmaksua ei ole maksettu kolmeen vuoteen.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä tai sen osia ei luovuteta sivullisille mihinkään tarkoitukseen. Rekisteri sijaitsee Selkotieto Oy:n pilvitallennustilassa.

©2023 Jokilaaksojen kelkkailijat ry - Putteri (MMD Networks Oy)